List of Pokémon by ev yield

No. Pokémon HP Atk Def Sp.Atk Sp.Def Speed Total
121 Starmie 0 0 0 0 0 2 2
122 Mr. Mime 0 0 0 0 2 0 2
123 Scyther 0 1 0 0 0 0 1
124 Jynx 0 0 0 2 0 0 2
125 Electabuzz 0 0 0 0 0 2 2
126 Magmar 0 0 0 2 0 0 2
127 Pinsir 0 2 0 0 0 0 2
128 Tauros 0 1 0 0 0 1 2
129 Magikarp 0 0 0 0 0 1 1
130 Gyarados 0 2 0 0 0 0 2
131 Lapras 2 0 0 0 0 0 2
132 Ditto 1 0 0 0 0 0 1
133 Eevee 0 0 0 0 1 0 1
134 Vaporeon 2 0 0 0 0 0 2
135 Jolteon 0 0 0 0 0 2 2
136 Flareon 0 2 0 0 0 0 2
137 Porygon 0 0 0 1 0 0 1
138 Omanyte 0 0 1 0 0 0 1
139 Omastar 0 0 2 0 0 0 2
140 Kabuto 0 0 1 0 0 0 1
141 Kabutops 0 2 0 0 0 0 2
142 Aerodactyl 0 0 0 0 0 2 2
143 Snorlax 2 0 0 0 0 0 2
144 Articuno 0 0 0 0 3 0 3
145 Zapdos 0 0 0 3 0 0 3
146 Moltres 0 0 0 3 0 0 3
147 Dratini 0 1 0 0 0 0 1
148 Dragonair 0 2 0 0 0 0 2
149 Dragonite 0 3 0 0 0 0 3
150 Mewtwo 0 0 0 3 0 0 3
151 Mew 3 0 0 0 0 0 3
Back
Menu PC Page